Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Τον Ιανουάριο του έτους 2008 την παράδοση χορήγησης γεύματος στους απόρους της ενορίας ανέλαβε από τον π. Αντώνιο Δημόπουλο, o Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Γούλας ως Πρόεδρος του ΕΦΤ.

O π. Νεκτάριος αύξησε την χορήγηση των γευμάτων από τρείς σε έξη φορές την εβδομάδα. Επίσης αύξησε τα σιτιζόμενα άτομα από 23 σε 110 προσφέροντας ποικιλία γευμάτων.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα και πριν το πέρας της περιόδου σίτισης προσέφερε το δέμα αγάπης και αλληλεγγύης με τα απαραίτητα τρόφιμα στις οικογένειες των απόρων.

Στο έργο που προσφέρεται περιλαμβάνονται και οι κάλυψη αναγκών φαρμακευτικής και ιατρικής βοήθειας όταν αυτό είναι απαραίτητο και εφικτό. Συμπληρωματικά προσφέρεται και οικονομική βοήθεια, χορήγηση τροφίμων και διανομή ενδυμάτων και υποδημάτων κατά περίπτωση.

Μετά την κοίμηση του αρχιμ. Νεκταρίου Γούλα τον Αύγουστον 2019, την ευθύνη του Ε.Φ.Τ. ανέλαβε ο πρωτοπρεσβ. Κυριακός Μυκονιάτης, ο οποίος με την βοήθεια εθελοντριών κυριών συνεχίζει το έργον της φιλανθρωπίας και της συμπαραστάσεως στους εμπεριστάτους αδελφούς μας με την προσφορά τροφίμων και φαγητού σε 75 άτομα.

Ενορία Αγίου Μάρκου Ευγενικού Πατησίων

H οδηγία του π Νεκταρίου προς τα μέλη του ΕΦΤ είναι: «στην ενορία του Αγίου Μάρκου κανείς να μην πεινάει».