Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Προκειμένου να διαβάσετε τα παρακάτω άρθρα που είναι σε μορφή PDF, είναι αναγκαίο να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας τον Adobe Reader. Το εν λόγω πρόγραμμα διανέμεται δωρεάν και μπορεί να το βρείτε εύκολα στο διαδίκτυο.

Εγκωμιαστικός εις τον Άγιον Μάρκον τον Ευγενικόν

[121 KB]
Αγίου Μάρκου Εφέσου Λίβελλος τω Βασιλεί Ρωμαίων και τω Πάπα Λατίνων Προτρεπτικός εις Ένωσιν Ελέγχων την Κακοφροσύνην των Δυτικών

[170 KB]
Αγίου Μάρκου Εφέσου “Ομολογία Περί της Ορθής Πίστεως”

[140 KB]
Απάντηση του Αγίου Μάρκου στις Απειλές του Πάπα

[84 KB]
Αγίου Μάρκου Εφέσου Εγκύκλιος Επιστολή “Τοις Απανταχού της Γής και των Νήσων Ευρισκομένοις Ορθοδόξοις Χριστιανοίς”

[217 KB]
Η Πνευματικότητα και η Ευρεία Μόρφωση του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού

[133 KB]
Αγίου Μάρκου Εφέσου του Ευγενικού “Εξήγησις της Εκκλησιαστικής Ακολουθίας”

[288 KB]
Λόγος Θαυμάσιος του Εν Αγίοις Πατρός Ημών Μάρκου Εφέσου του Ευγενικού Περί των Λόγων της Θείας Ευχής

[112 KB]
Η Προσευχή του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού

[161 KB]