Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Επιλέξτε από το μενού δεξιά την ψαλμωδία που επιθυμείτε να ακούσετε από τον πρωτοψάλτη του ναού μας, Θεόδωρο Νικ. Σακελλαρίου.

Εναλλακτικό Κείμενο


Προκειμένου να διαβάσετε το περιεχόμενο του βιβλίου, κάντε κλικ σε μία από τις άκρες του βιβλίου ή χρησιμοποιείστε τα κουμπιά πλοήγησης.